Wil je de Wzd-check in jouw organisatie inzetten? Vraag een offerte aan om het Wzd-check pakket in jouw organisatie in te zetten!

Start nu met de Wzd-check!

De Wzd-check is een persoonsgericht praktijkproduct dat de vertaalslag maakt van ingewikkelde wettelijke kaders naar bewustwording in de praktijk. De Wzd-check gaat verder waar een normale e-learning over de Wet zorg en dwang stopt. Je vult de Wzd-check in voor iedere unieke cliënt uit je eigen praktijk. Alle vragen gaan over je eigen cliënt en gaandeweg doe je allerlei kennis op van de Wet zorg en dwang en de toepassing hiervan. In het eindrapport van de Wzd-check staat precies welke acties nog nodig zijn om bij je cliënt te voldoen aan de Wet zorg en dwang. Het rapport kan opgenomen worden in het ECD en als basis dienen voor de vervolgstappen in het kader van evaluatie middels het stappenplan Wzd. En dat allemaal in circa 30 minuten! De Wzd-check invullen kan altijd, snel en efficiënt! 

Wat mensen zeggen over de Wzd-check

Prettige en professionele tool om de Wzd maatregelen in kaart te brengen. Het geeft een overzichtelijk eindrapport. Inhoudelijk sterk toegerust met duidelijke instructies.

Anne
Gedragskundige Gehandicaptenzorg

Wat een fijne check! Het helpt bij de bewustwording van de verschillende vormen van maatregelen die we soms misschien wel onbewust inzetten. Een handige tool om de verschillende maatregelen langs te gaan en per maatregel aan te geven of dit wel of niet ingezet wordt en met/zonder verzet. Een echte toevoeging voor het evalueren van onvrijwillige zorg! Overzichtelijk, eenvoudig in te vullen en prachtig vormgegeven.

Bo
Gedragskundige gehandicaptenzorg

Ik denk dat de Wzd-check een goed hulpmiddel is om in kaart te brengen of er bewust/ onbewust onvrijwillige zorg wordt toegepast bij cliënten. De check is eenvoudig in te vullen en je hoeft zelf de wet niet te kennen qua punten, omdat tijdens de check de verschillende aspecten naar voren komen en je deze kan aanklikken. In het rapport staat duidelijk op welke punten actie verleent moet worden.

Nadine
Casemanager Dementie Ouderenzorg

De Wzd-check is voor mij niet alleen een check over de onvrijwillige zorg, maar over het gehele functioneren en het systeem rondom de client.Door alle onderdelen na te lopen heb je direct inzichtelijk welke vormen worden toegepast en wordt het risico weggenomen dat er maatregelen vergeten worden.

Lisette
Orthopedagoog Gehandicaptenzorg

In de Wzd-check is een mooie balans gevonden in volledigheid en uitvoerbaarheid.  Ze geeft voldoende informatie om ingezette middelen te inventariseren, maar is toch in relatief korte tijd in te vullen. Een mooi instrument om een goed gesprek over kwaliteit van leven, en de betekenis van de Wzd hierin, te voeren.

Stef
Psycholoog NIP Gehandicaptenzorg

Ik voldoe aan de Wet zorg en dwang, en jij?

in samenwerking met 

Rianne Nolten-Baveld

Vanuit mijn achtergrond en ervaring als GZ-psycholoog en Wzd-functionaris bied ik ondersteuning aan zorgaanbieders bij de toepassing en uitvoering van wetgeving en beleid. Mijn passie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan cliënten in de gezondheidszorg.

Inés Baveld-Kwekkeboom

Vanwege mijn onderwijskundige achtergrond en onderwijservaring ben ik in staat om tot passende (digitale) leeroplossingen te komen. Ik krijg veel energie van oplossingen die er écht toe doen.
Gemaakt met